Tuesday, July 29, 2014

இந்திய ஓவியர்களின் ஓவியங்கள்

இந்த பதிவில் நான் ரசித்த இந்தியர்களின் ஓவியங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.

இந்த ஓவியங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வோர் ரசனையோடு இருக்கின்றன. நவீன ஓவிய கைவண்ணம் இந்த ஓவியங்களில் புதினமாக மிளிர்கிறது.


மேல் ஓவியங்கள் :  திலிப் செளத்ரி


ஓவியம்  : புவா ஷெதே

ஓவியம் : அமோல் பவார்

ஓவியம் : தினகர் ஜாதவ்ஓவியம் : கணேஷ் பான்டா


ஓவியம் :கோபால் செளத்ரி

ஓவியம் : ஜெகநாத் பால்ஓவியம் : ஜிபான் பிஸ்வாஷ்

Popular Posts